Betty Snyder 

(Estats Units, 1917)

Va ser una de les sis programadores originals de l’ENIAC (primera computadora digital de propòsit  general), juntament amb amb Jean Jennings, Ruth  Lichterman, Kathleen McNulty, Frances Bilas i  Marlyn Wescoff. També és reconeguda internacionalment per les seves contribucions al  llenguatge COBOL. 

El professor de matemàtica de Snyder li va dir que  s’hauria hagut de quedar a casa criant infants en lloc de perdre el temps intentant obtenir un títol en  matemàtiques. Aquest intent de desmoralizar-la va  donar fruits temporalment, però durant la Segona  Guerra Mundial va ser reclamada per la seva habilitat  matemàtica per realitzar els càlculs balístics  mitjançant l’ENIAC. 

L’ENIAC es considerada una de les primeres computadores de propòsit general en implementar un Turing-complert i en poder ser reprogramada per resoldre una gran quantitat de problemes matemàtics com les taules de tir balístic. La seva estructura està molt relacionada amb el Colosus que es la computadora que Alan Turing i l’equip conegut com les noies de Blethcley Park van fer servir per desxifrar els codis de la màquina enigma.

Un cop acabada la guerra va ajudar a desenvolupar el UNIVAC i va desenvolupar el primer paquet d’anàlisi estadístic. Aquest software es va fer servir per construir el primer cens dels Estats Units. Va participar també en el desenvolupament dels primers estàndards pels llenguatges COBOL i FORTRAN junt a Grace Murray Hopper.

Una explicació sobre ENIAC:

https://www.youtube.com/watch?v=5KqFC3QrS_Y&list=PLyI1vKcHwmMAQOBOJ0EixJguju-SU5sgb&index=8