Rózsa Péter 

(Hongria, 1905)

Aquesta investigadora i matemàtica nascuda a Hongria és considerada la fundadora de la Teoria de la Recursivitat.

Després de llegir els treballs sobre els teoremes d’incompletesa de Gödel va centrar el seu camp d’estudi en les funcions recursives, generant d’aquesta forma una nova àrea d’investigació dins de les matemàtiques. Aquesta teoria és indispensable per a molts dels algoritmes que fem servir avui dia. Tot i que les seves aportacions més importants a les matemàtiques les va escriure als anys 30, aquestes no es van poder publicar fins acabar la segona guerra mundial. Posteriorment va dirigir el seu treball cap a la relació d’aquestes funcions recursives a la computació, realitzant aportacions a l’algorítmica actualment son vitals al mon del desenvolupament de software.