Radia Perlman 

(Estats Units, 1951)

Radia Perlman es coneguda com la mare d’Internet. Això es degut a que va desenvolupar el protocol STP, que es fonamental per permetre la redundància de camins a les xarxes d’àrea local (LAN). Ha realitzat nombroses contribucions en altres àrees creant i estandarditzant protocols. També se la reconeix com una pionera de l’ensenyament de la programació a nens petits. Als 70 va desenvolupar una versió més amigable del llenguatge de programació LOGO per a poder-ho fer servir amb nens molt petits.