Barbara Liskov

(Estats Units, 1939)

Juntament amb Jeannette Wing van desenvolupar el principi de substitució de Liskov, un dels principis de la programació orientada a objectes. En 2008 va guanyar el premi Turing per “la seva contribució als fonaments teòrics i pràctics en el disseny de llenguatges de programació i sistemes, especialment relacionats amb l’abstracció de dades, tolerància a fallades i computació distribuïda”. Al 2004 va guanyar la medalla John von Neumann per la seva contribució als llenguatges de programació, metodologies de programació i sistemes distribuïts. Molts dels llenguatges de programació que més s’utilitzen a dia d’avui con Python, Perl, Ruby o C# implementen funcionalitats que es van veure per primera vegada als llenguatges CLU i Argus dissenyats per Liskov als 70 i 80.