Modelat de personatges amb blender

Modelat de personatges amb blender

Vols donar els primers passos en la creació de personatges 3D?En aquest taller treballarem les eines i nocions bàsiques per tal que puguis començar l’esculpit del teu personatge amb Blender, un programa gratuït essencial dins del món professional de l’art...