Taller Bibliolab: Creativitat, maker i disseny 3D, a càrrec d’Edukem-nos

L’objectiu d’aquest taller és anar més enllà en el disseny 3D, seria un pas més avançat que el taller “Iniciació a la Impressió 3D”. L’objectiu serà dissenyar un objecte quotidià, el qual li puguem donar un ús. S’utilitzarà el programa Tinkercad. El temps ideal per fer aquest taller són 4 hores (es demana que en tot el possible sigui un dissabte al matí per poder fer les quatre hores en una sessió), tot i que es podria fer una versió reduïda de dues hores

On es celebra?

  • Mataró. Antoni Comas – Data pendent de confirmar

Inscripcions

Les inscripcions a les diferents activitats es poden realitzar mitjançant els emails i telèfons de les diferents biblioteques que participen al projecte:

Mataró. Antoni Comas | b.mataro.ac@diba.cat | 927 022 813